23
mei
Spreekuur Wethouder Jeroen Heuvelink
16:00 tot 17:00
23-05-16

Een inwoner die een vraag heeft voor een wethouder of met hem/haar van gedachte wil wisselen, hoeft daarvoor niet meer naar het gemeentehuis te komen. In het coalitieakkoord is besloten om voor elke kern een wethouder te benoemen. De kernwethouders gaan vanaf 1 januari 2015 eens in de zes weken naar de betreffende kern toe. Om zoveel mogelijk inwoners de gelegenheid te geven om een wethouder te spreken komen ze steeds op een andere dag en een ander tijdstip.

Wethouder Jeroen Heuvelink (D66) is een van de leden van het college van burgemeester en wethouders. Hij is Kernwethouder voor Bergschenhoek.

De wethouders zijn behalve kernwethouder ook houder van een aantal portefeuilles. Het kan zijn dat u daarom een andere wethouder dan uw eigen kernwethouder wilt spreken en daarvoor naar een andere kern moet gaan.

Wethouder Jeroen Heuvelink heeft in zijn portefeuille:

 • Afvalbeleid
 • Centrum voor jeugd en gezin
 • Decentralisatie jeugdzorg
 • Groen en water (o.a. Groenzoom)
 • Jeugd
 • Kern Bergschenhoek
 • Milieu
 • Omgevingsvergunningen
 • Onderwijs
 • Riool
 • Ruimtelijke ordening en bestemmingsplannen
 • Sport
 • 3e locoburgemeester
Loading map