23
mei
Spreekuur Wethouder Ankie van Tatenhove
14:30 tot 15:30
23-05-16

Een inwoner die een vraag heeft voor een wethouder of met hem/haar van gedachte wil wisselen, hoeft daarvoor niet meer naar het gemeentehuis te komen. In het coalitieakkoord is besloten om voor elke kern een wethouder te benoemen. De kernwethouders gaan vanaf 1 januari eens in de zes weken naar de betreffende kern toe. Om zoveel mogelijk inwoners de gelegenheid te geven om een wethouder te spreken komen ze steeds op een andere dag en een ander tijdstip.

Wethouder Ankie van Tatenhove (ChristenUnie) is een van de leden van het college van burgemeester en wethouders. Zij is Kernwethouder voor Bleiswijk.

De wethouders zijn behalve kernwethouder ook houder van een aantal portefeuilles. Het kan dus zijn dat u daarom een andere wethouder dan uw eigen kernwethouder wilt spreken en daarvoor naar een andere kern moet gaan.

Wethouder Ankie van Tatenhove heeft in haar portefeuille:

 • Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)
 • Combinatiefunctionarissen
 • Decentralisatie participatie en zorg
 • Kern Bleiswijk
 • Kunst, cultuur en monumentenzorg
 • Seniorenbeleid
 • Sociale zaken en welzijn
 • Straatnaamgeving
 • Volksgezondheid
 • Werk en inkomen
 • Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
 • 4e locoburgemeester
Loading map