14
apr
Spreekuur Wethouder Albert Abee
09:00 tot 10:00
14-04-16
Een inwoner die een vraag heeft voor een wethouder of met hem/haar van gedachte wil wisselen, hoeft daarvoor niet meer naar het gemeentehuis te komen. In het coalitieakkoord is besloten om voor elke kern een wethouder te benoemen. De kernwethouders gaan vanaf 1 januari 2016 eens in de zes weken naar de betreffende kern toe. Om zoveel mogelijk inwoners de gelegenheid te geven om een wethouder te spreken komen ze steeds op een andere dag en een ander tijdstip.

Wethouder Alert Abee (CDA) is een van de leden van het college van burgemeester en wethouders. Hij is Kernwethouder voor Berkel en Rodenrijs.

De wethouders zijn behalve kernwethouder ook houder van een aantal portefeuilles. Het kan dus zijn dat u daarom een andere wethouder dan uw eigen kernwethouder wilt spreken en daarvoor naar een andere kern moet gaan.
Wethouder Albert Abee heeft in zijn portefeuille:

 • Bleizo
 • Contract afvalinzameling
 • Economie (o.a. FES-Oostland)
 • Financiën
 • Greenport
 • Grondzaken
 • Kern Berkel en Rodenrijs
 • Nutsbedrijven (Eneco, Cai/glasvezel)
 • Vastgoedbeleid
 • Volkshuisvesting/VINEX
 • 2e locoburgemeester
Spreekuren eerste helft 2015

 • Woensdag 20 januari van 10:00 uur tot 11:00 uur
 • Dinsdag 1 maart van 17:00 uur tot 18:00 uur
 • Donderdag 14 april van 10:00 uur tot 11:00 uur
 • Maandag 23 mei van 17:00 uur tot 18:00 uur
Loading map