01
jun
Spreekuur Formulierenbrigade
08:30 tot 11:00
01-06-16

Kent u dat? U krijgt weer zo’n formulier van de belastingdienst of van de gemeente om in te vullen en al na de tweede vraag weet u het niet meer. Hoe vraag je nou AOW aan of huurtoeslag? Geen nood, de Formulierenbrigade van Welzijn Lansingerland helpt u graag.

De vrijwilligers zijn door verschillende instanties (Sociale Verzekeringsbank, Belastingdienst en ambtenaren van de gemeente) getraind en hebben al heel wat formulieren ingevuld. Zij vullen samen met u het formulier in. U blijft zelf verantwoordelijk voor het formulier en de verstrekte gegevens en uw privacy is gewaarborgd.

De formulierenbrigade kan u helpen met onder andere:

  • Belastingaangifte of aanvragen tegemoetkomingen en toeslagen
  • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
  • Aanvraag AOW
  • Aanvraag Bijstand
  • Kwijtschelding Hoogheemraadschap
  • Aanvraag bijzondere bijstand en andere regelingen

Voor wie?
De Formulierenbrigade is bedoeld voor inwoners van Lansingerland met een inkomen:

  • tot €30.000,- voor alleenstaanden
  • tot €40.000,- voor gehuwden/samenwonenden
  • vermogen per persoon maximaal €21.139
  • vermogen ouderen met een inkomen tot €14.302 mag maximaal €49.123 bedragen

U kunt bellen op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur voor het maken van een afspraak op telefoonnummer: 010-5225545, zodat de brigadiers van uw komst op de hoogte zijn.
Vergeet u vooral niet, de benodigde papieren mee te nemen.

De kosten voor een consult bedragen 2 euro, dit zijn administratiekosten.
Wij hopen u spoedig te mogen begroeten.

Vragen over de formulierenbrigade?
Welzijn Lansingerland
010 – 522 55 45
werkdagen van 9:00 – 12:30 uur